Apie MDL

2013-02-14 11:52

Projektas “Magnus Ducatus Lithuaniae” – skirtas Lietuvos Didžiajai Kunigaikštijai, ir apimantis šalis, turinčias bendrą istorinį paveldą – Lietuvą, Baltarusiją, Ukrainą, Lenkiją ir Rusiją.

zemelapis

PROJEKTO TIKSLAI:

  • LDK kultūrinio bendrumo pagrindu Europinio regiono (re)konstravimas;

  • Formuojant virtualią išblaškyto LDK paveldo saugyklą, pagerinti prieinamumą prie jo bei užtikrinti virtualų jo išsaugojimą;

  • Formuoti akademinį tinklą, kuris apjungtų LDK tyrinėtojus, suteikiant galimybę jiems keistis informacija, informuoti apie LDK tyrimus, šaltinius ir t.t.

PROJEKTO STRUKTŪRA:

Projektas grindžiamas dviem pagrindiniais – „Thesaurus“ ir „Memoria“ – principais.

„Thesaurus“ – lobynas. „Memoria“ – atmintis.

Vienas iš projekto tikslų į vieną vietą surinkti informaciją apie įvairiose valstybėse (Ukrainoje, Baltarusijoje, Rusijoje ir kt.) bei internete išblaškytą LDK paveldą: rinkiniuose esančius daiktus bei meno vertybes, bibliotekose ir archyvuose saugomas knygas bei rankraščius, istorinėje LDK erdvėje išlikusį nekilnojamą paveldą.

Be praeities liekanų paieškų Lietuvos Didžioji Kunigaikštija mums svarbi kaip atmintis anų laikų, kokias formas ji įgavo, kokie praeities įvykiai mums aktualūs šiandien. Atmintis apie buvusią bendrą valstybę aktuali šiandien, kuomet pasaulis gyvena integracijos idėjomis, kurias lietuviai, baltarusiai bei ukrainiečiai jau senai yra praktiškai išbandę. „Atmintį“ projekto kūrėjai supranta per kelis smulkesnius principus: paiešką atsakymų dabartyje kylantiems klausimams, atminties formavimą ir jaunimo pritraukimą prie istorinių vertybių.

Remiantis šiais principais sukurtos pagrindinės projekto dalys:

THESAURUS – išbarstyto LDK paveldo vertybių saugykla;

MEMORIA – pateikiami Lietuvos istorijos naratyvai ir atminties vietos, pristatomi istorinės atminties dokumentai – istoriniai filmai ir romanai, TV laidos „Būtovės slėpiniai“ bei „Amžių šešėliai“, istorinės atminties monumentalios ir toponiminės formos (paminklai, paminklinės lentos, gatvių pavadinimai susiję su LDK asmenybėmis ir įvykiais).

VIRTUALI BIBLIOTEKA – talpinamos arba nurodomos jau suskaitmenintos LDK istorijos sintezės, reikšmingiausi darbai, enciklopedijos;

Informacija apie 2009 m.  Istorinės atminties  akademijos įgyvendintą projektą, kurio sudėtinė dalis yra www.mdl.lt: LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui.

PROJEKTO VYKDYTOJAI, PARTNERIAI ir RĖMĖJAI:

Projektą vykdoIstorinės atminties akademija, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

Projekto vadovas – prof. dr. Alfredas Bumblauskas

Projektą administruoja – dr. Genutė Kirkienė, Inga Leonavičiūtė

Projektą finansuoja – LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai departamentas (iki 2009 m.); Mokslo tyrimų projektas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“ (sutarties Nr. VAT-19/2010), finansuojamas Lietuvos Mokslo Tarybos